GRAPHIC

design

INTERIOR

design

ABOUT US

StudioGrafica - studio engaged in graphic design, wrap texts and images, photo retouching, photo collage and photomontage.

 

Last but not least also devote complete interior design, or separate proposals for kitchens, bedrooms, children's rooms, living rooms or halls, but also office space, shops interiors and night clubs / cafes.

 

We offer services in 2D graphics and 3D design in every way in which our customer moves.

 

We work with professional applications at a high level in order to meet customer requirements and constantly improved as the new trends as in the use of the said applications.

 

:Graphics

Books •

Catalogs •

Brochures •

Leaflets •

Business cards •

Corporate Identity •

Banners •

Newsletters •

Flash •

Billboards •

Car covers •

Car wraps •

Pickups •

Interiors:

 • Kitchens
 • Bedrooms
 • Children's rooms
 • Living rooms
 • Halls
 • Wardrobe
 • Cabinets for peace
 • Tables
 • Libraries
 • Standalone

O NÁS

StudioGrafica - štúdio zaoberajúce sa grafickým designom, zalamovaním textových a obrazových materiálov, retušovaním fotografií, fotomontážou či fotokolážou.

V neposlednom rade sa taktiež venujeme designu kompletných interiérov alebo samostatne návrhmi kuchýň, spální, detských izieb, obývacích izieb či predsiení, ale tiež kancelárskych priestorov, interiérov predajní a večerných podnikov.

 

Ponúkame Vám služby v oblasti 2D grafiky a 3D designu po každej stránke, v ktorej sa náš zákazník pohybuje.

 

Pracujeme s profesionálnymi aplikáciami na vysokej úrovni aby sme spĺňali požiadavky zákazníkov a neustále sa zdokonaľujeme ako v nových trendoch tak v používaní spomínaných aplikácií.

 

Grafika:

 • Knihy
 • Katalógy
 • Brožúry
 • Letáky
 • Vizitky
 • Firemné identity
 • Bannery
 • Newslettre
 • Flash
 • Billboardy
 • Plachty
 • Autopolepy
 • Polepy

:Interiéry

Kuchyne •

Spálne •

Detské izby •

Obývačky •

Predsiene •

Šatníky •

Skrine na mieru •

Stolíky •

Knižnice •

Samostatné prvky •